Garanti

Hansen og Søgart A/S er medlem af TEKNIQ, og er derfor omfattet af garantiordningen El-ankenævnet. Hansen og Søgart udfører dine elinstallationer efter garantiens forskrifter, og vores medlemskab af TEKNIQ er din garanti for, at du får hvad du har betalt for. Denne garantiordning gør det muligt for dig at klage, hvis det arbejde du har fået foretaget, ikke stemmer overens med det du har bestilt. Ankenævnet for Tekniske Installationer behandler din klage, og sikrer dig en hurtig og nem løsning på uoverensstemmelser med el-installatøren.

I 2001 trådte en ny autorisationsordning i kraft, der gjorde at både el-installatør og firma skulle autoriseres. Der blev samtidig stillet krav til, at alle virksomheder skulle være omfattet et Sikkerheds-Kvalitets-Styrings-System. SKS-systemet er indført med fokus på at kvalitetssikre det arbejde der udføres, og for at opnå højst mulig el-sikkerhed – herunder at forebygge fejl.

Da kundetilfredshed er altafgørende for os, er det vigtigt at kunne give vores kunder denne garanti. Garantien sikrer at dine installationer altid er i de bedste hænder, hvis du får arbejdet udført af en autoriseret elektriker.

Kontakt os